planmeca logo Nejspolehlivější dodavatel v ČR

Planmeca ProOne


Nejnovější plně digitální panoramatický rentgen Planmeca ProOne spojuje jednoduchou eleganci s mimořádnými zobrazovacími možnostmi díky nejmodernějším technologiím.

Boční přístup pacienta a jeho otevřené polohování téměř vylučují chybu v polohování, jednu z nejčastějších příčin nepodařených snímků. Systém tří na sebe kolmých laserových paprsků zajišťuje přesnou polohu určených anatomických bodů. Expozice může být prováděna jak u stojících, tak i u sedících pacientů . například na invalidním vozíčku.

Barevný dotykový displej s grafickým uživatelským rozhraním zobrazuje veškeré potřebné informace a obsluha rentgenu se může soustředit na polohování pacienta a komunikaci s ním.

Planmeca ProOne umožňuje volbu takových expozičních parametrů, aby byla dosažena co nejnižší dávka u všech typů pacientů i projekcí. Vysoká přesnost zobrazení je dosažena zobrazovací geometrií, která vychází z podrobných studií o velikosti i tvaru čelisti. Dle anatomie pacienta lze vybrat z 9 možností, aby ostře zobrazená vrstva kopírovala co nejpřesněji velikost i tvar čelisti.

Kromě standardních programů ( standardní panoramatický, standardní dětský panoramatický, Double TMJ – snímky kloubů, maxillary sinus – snímky dutin ) se pro specifické diagnostické požadavky nabízí volitelný balíček speciálních expozičních programů. Interproximální program je vhodný pro zjišťování mezizubních kazů, zuby se na snímku nepřekrývají. Pro implantologii je vhodný program s úpravou ortogonálnosti, rentgenový svazek je vždy kolmý k čelisti. Bitewing program poskytuje stejnou informaci jako intraorální bitewing projekce, avšak při jedné expozici, s mnohem nižší dávkou a s užitečným zvětšením. Cross-section program umožňuje příčné zobrazení čelistních kloubů a čelisti v molární a premolární oblasti.

Digitální panoramatický rentgen Planmeca ProOne se dodává se zobrazovacím programem Planmeca Romexis. Program obsahuje všechny standardní nástroje pro úpravu snímků, měření, exportu a tisku. Planmeca Romexis je plně DICOM kompatibilní.