planmeca logo Nejspolehlivější dodavatel v ČR

Planmeca ProX


Progresivní technologie a praktický dizajn dělají rentgenový přístroj Planmeca ProX super volbou pro intraorální radiografi i. Volně měnitelné expoziční parametry (kV, mA, expoziční čas) zvyšují diagnostickou hodnotu intraorální radiografi e a předem naprogramovaná nastavení zjednodušují a urychlují proces snímkování. Nesymetrický tvar rentgenové hlavice umožňuje výjimečně jednoduché a přesné zaměření.

Pro účinný průběh práce

Planmeca ProX se vyznačuje technikami snímkování s krátkým i dlouhým tubusem. Navíc je možno použít pravoúhlý kolimátor s dlouhým tubusem pro maximální radiační hygienu. Stabilní rameno rentgenového přístroje poskytuje přesné polohování lehké rentgenové hlavice bez záchvěvů. Díky rozmanitým možnostem montáže přístroje je jeho dosah dostatečný pro různé praxe.

Rychlé nastavení expozičních parametrů

Planmeca ProX má přeprogramovaných 66 rychlých nastavení pro různé kombinace expozičních hodnot. Parametry snímkování se automaticky nastaví dle zvolené snímkované oblasti a diagnostických potřeb, ale je možno hodnoty podle potřeby nastavovat i manuálně. Jednoduchá volba typu receptoru nastaví přeprogramované hodnoty na film, paměťovou folii nebo digitální senzor, což umožňuje rychlý přechod na novou snímkovací technologii bez nutnosti programování.

Kombinace s digitálním senzorem

Nejlepších výsledků je dosaženo, když se přístroj používá společně s digitálním systémem Planmeca ProSensor. Po expozici je snímek dostupný během několika vteřin, čas potřebný na intraorální vyšetření se tak zkracuje v porovnání s používáním paměťové folie nebo tradičního filmu.