planmeca logo Nejspolehlivější dodavatel v ČR

Planmeca ProMax


Revoluční rentgenový přístroj Planmeca ProMax poskytuje široký výběr extraorálních snímkovacích programů pro potřeby moderní stomatologie: panoramatické snímky pro zobrazení zubního oblouku, čelisti, maxillary sinus a temporomandibulárních kloubů, jakož i tomografi cké řezy a cefalometrické studie. Planmeca ProMax se také vyznačuje otevřeným polohováním pacienta, grafi ckým uživatelským displejem, optimalizací hloubky ostrosti a širokou škálou snímkovacích programů - charakteristické pro všechny rentgeny Planmeca.

Neomezený rozsah pohybu

Planmeca ProMax využívá unikátní technologii SCARA (Selectively Compliant Articulated Robot Arm), což je elektromechanická konstrukce poskytující flexibilní, přesný a komplexní pohyby, potřebný v rotační maxillofaciální rentgenografii. Technologie SCARA je kombinována s výpočtem dynamického rotačního modelu v reálném čase. To umožňuje optimalizovat snímkování každé anatomie pacienta a uspokojit tak jakékoliv diagnostické požadavky v maxillofaciální stomatologii.

Možnost cephalometrie

Cefalometrie pomocí Planmeca ProMax je jednodušší a přesnější než kdykoli předtím. Přístroj se automatický nastaví a jednoduchá výměna umístění senzoru změní mód na cefalometrické snímkování. Hlava pacienta je skenována horizontálně pomocí úzkého rentgenového paprsku, čímž se redukuje rozptylové záření.

Nové možnsoti díky tomografii

Tomografický systém Planmeca ProMax vytváří čisté tomografické řezy jakékoliv části dolní, nebo horní čelisti a temporomandibulárních kloubů. Řezy mohou být příčné nebo podélné, a je možno nastavit jakýkoliv úhel. Procedura tomografického snímkování je přímočará; obsluha jednoduše vybere cílové místo, požadovaný pohled a tloušťku řezu na grafickém displeji. Navíc je k dispozici několik automatických programů.

Možnost aktualizace na 3D

Platforma Planmeca ProMax je jedinečná v tom, že umožňuje snadnou aktualizaci. Každý přistroj Planmeca ProMax je možné aktualizovat na 3D Cone Beam Volumetric Tomography (CBVT) přístroj jednoduchou výměnou zobrazovacího senzoru a aktualizací software. Aktualizací software je také možno přidávat nové programy.